O studiach

Na Wydziale Lingwistyki Stosowanej prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie. W realizacji studiów doktoranckich biorą udział następujące jednostki organizacyjne Wydziału:

  • Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
  • Instytut Lingwistyki Stosowanej
  • Katedra Białorutenistyki
  • Katedra Rusycystyki
  • Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
  • Katedra Ukrainistyki

Każdy uczestnik studiów doktoranckich jest przypisany do jednej z jednostek.