Aktualności

Doktorancka szkoła letnia – Parlament i obywatele

Wydział Prawa i Administracji UW zaprasza doktorantów do udziału w szkole letniej pt. „Parlament i obywatele”, która odbędzie się w dniach 4–8 i 11–15 lipca 2022 roku na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego.   

Celem szkoły jest analiza kluczowych problemów wyłaniających się ze współczesnej debaty o demokracji, parlamentaryzmie i obywatelstwie. W toku dziesięciu spotkań, prowadzonych przez przedstawicieli nauki i praktyki prawa, politologii, historii i innych dyscyplin społecznych i humanistycznych, omawiane będą koncepcje i spory dotyczące takich zagadnień, jak: aksjologia demokracji parlamentarnej i granice władzy prawodawcy, nowe i stare, europejskie i pozaeuropejskie postaci parlamentaryzmu, problemy reprezentacji politycznej i rola partii politycznych, rozdźwięk między teorią a praktyką rządzenia, dwuizbowość parlamentu i jej wpływ na kształt demokracji, manipulacje, populizm i rola ekspertów, obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce i Unii Europejskiej, problemy tożsamości demokratycznej i ponadnarodowej, rola czynników partykularnych w Europie. Równocześnie część zajęć będzie miała na celu wzbogacenie warsztatu uczestników/czek o nowe metody i narzędzia badawcze (właściwe zarówno prawu, jak i innym dyscyplinom społecznym i humanistycznym) oraz przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności dydaktycznej i planowaniu własnego rozwoju naukowego.

Więcej…

Plan zajęć


Karty sportowe dla Pracowników i Doktorantów

W obecnych czasach pandemii niesłychanie ważny jest wpływ aktywności fizycznej na stan psychofizyczny pracowników i doktorantów UW. W trosce o Państwa zdrowie zostaje uruchomiona możliwość korzystania z kart sportowych dla wszystkich pracowników i doktorantów UW. Mam nadzieję, że będzie to początkiem wzmożonych wysiłków na rzecz propagowania zdrowego stylu życia naszej uniwersyteckiej społeczności.

Pracownicy i Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego od 1 marca mogą skorzystać z dwóch programów sportowych VanityStyle. Do wyboru są karty: FitProfit i FitSport.

Aby poznać ofertę kliknij poniżej „Cennik kart i sposób rejestracji”, tam znajdziesz informacje na temat dostępnych kart i warunków cenowych. Zdecyduj sam/a, z którą kartą sportową zaczniesz swoją sportową przygodę.

Cennik kart i sposób rejestracji

W tym miesiącu wydłużamy płatność do 22 lutego do godziny 00:00, aby dowiedzieć się więcej zapisz się na webinar, który odbędzie się 22 lutego o godzinie 18:00.

Dołącz do webinaru

Podczas spotkania:
– dowiesz się o zaletach i możliwościach kart sportowych
– poznasz funkcjonalności strefy online
– przejdziesz krok po kroku proces rejestracji do programu

Jak otrzymać kartę sportową?

  1. Kliknij w poniższy link i zarejestruj się podając adres mailowy UW.

Rejestruję się

  1. Sprawdź pocztę i aktywuj konto.
  2. Zaloguj się. Zamów karty i dokonaj płatności przez PayU.

Odbierz kartę w swojej jednostce Uniwersytetu Warszawskiego

Informacje znajdziesz również na stronie UW:

https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/?highlight=karty


Program Mobilności Studentów i Doktorantów

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie: Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Zachęcamy też do odwiedzenia profilu programu: https://www.facebook.com/programmost2000/

 

 

Koordynator Programu MOST

prof. dr hab. Ewa Żebrowska

tel.(+48 22) 55-34-225

e-mail:doktoranci.wls@uw.edu.pl

Raport z ankiety

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształceniahttp://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST „Porozumienie o programie zajęć”, „Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz „Karta okresowych osiągnięć studenta”. Zmieniony został także Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który dostępny jest pod adresem http://most.amu.edu.pl/data/MOSTreg03.pdf


PBN – szkolenie

PBN szkolenie – PDF


Program studiów doktoranckich i Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich zatwierdzone uchwałą RW z dnia 23 maja 2017 r. – obowiązują doktorantów przyjętych od roku akad. 2017/2018 [PDF]


Zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów (w tym również studentów 3. stopnia) Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się obowiązek założenia i użytkowania przez każdego studenta konta na serwerze poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy i studenci zobowiązani są do korzystania z tego adresu poczty elektronicznej w sprawach związanych z działalnością Uczelni.

Adresy z domeną inną niż uniwersytecka (…uw.edu.pl) są adresami prywatnymi i zawsze jest ryzyko, że korespondencja nie będzie kursowała w sposób właściwy.

Od dnia 01.11.2013 r. wiadomości pochodzące z innych adresów niż z domeną UW nie będą odbierane. Osoby, które nie posiadają uniwersyteckiego adresu elektronicznego, zobowiązane są do jego założenia i zgłoszenia tego faktu na drodze elektronicznej do sekretariatu Studiów Doktoranckich WLS UW.


Wymiana krajowa i zagraniczna