Aktualności

Harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

Harmonogram studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020 – plik pdf


Program Mobilności Studentów i Doktorantów

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie: Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Zachęcamy też do odwiedzenia profilu programu: https://www.facebook.com/programmost2000/

 

 

Koordynator Programu MOST

prof. dr hab. Ewa Żebrowska

tel.(+48 22) 55-34-225

e-mail:doktoranci.wls@uw.edu.pl

Raport z ankiety

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształceniahttp://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST „Porozumienie o programie zajęć”, „Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz „Karta okresowych osiągnięć studenta”. Zmieniony został także Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który dostępny jest pod adresem http://most.amu.edu.pl/data/MOSTreg03.pdf


PBN – szkolenie

PBN szkolenie – PDF


Program studiów doktoranckich i Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich zatwierdzone uchwałą RW z dnia 23 maja 2017 r. – obowiązują doktorantów przyjętych od roku akad. 2017/2018 [PDF]


Zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów (w tym również studentów 3. stopnia) Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się obowiązek założenia i użytkowania przez każdego studenta konta na serwerze poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy i studenci zobowiązani są do korzystania z tego adresu poczty elektronicznej w sprawach związanych z działalnością Uczelni.

Adresy z domeną inną niż uniwersytecka (…uw.edu.pl) są adresami prywatnymi i zawsze jest ryzyko, że korespondencja nie będzie kursowała w sposób właściwy.

Od dnia 01.11.2013 r. wiadomości pochodzące z innych adresów niż z domeną UW nie będą odbierane. Osoby, które nie posiadają uniwersyteckiego adresu elektronicznego, zobowiązane są do jego założenia i zgłoszenia tego faktu na drodze elektronicznej do sekretariatu Studiów Doktoranckich WLS UW.


Wymiana krajowa i zagraniczna