Biblioteki

Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Tryb pracy biblioteki WLS (do odwołania):

Wypożyczalnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

        • 10.00  – 14.00 (wrzesień)
        • 9.00 – 15.00 (od października)

Czytelnia Biblioteki Wydziałowej pozostanie zamknięta na okres pandemii ze względów bezpieczeństwa użytkowników.

Wszystkie materiały biblioteczne mogą być wypożyczane na zewnątrz.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego