Faculty

Wydzial Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa

tel.: (+48 22) 55-34-221, 55-34-222, 55-34-223
fax: (+48 22) 55-34-224

e-mail: wls@uw.edu.pl