Współpraca międzynarodowa
Wydział
Nauka

Wydział ściśle współpracuje z uczelniami zagranicznymi. Każda z jednostek od lat prowadzi rozległą działalność naukową w obszarze współpracy z zagranicą.

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej utrzymuje kontakty naukowe z Katedrą Lingwistyki Matematycznej Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu, Uniwersytetem im. M. Łomonosowa w Moskwie, a także z ośrodkami akademickimi w Kazaniu, Hamburgu, Saarbrücken, Essen, Berlinie, Kolonii, Hamburgu, Moguncji, Wiedniu, Mannheim i Budapeszcie. W 2007 roku została podpisana umowa o bezpośredniej współpracy z Instytutem Języków Zawodowych (Siegener Instytut für Sprachen im Beruf) Uniwersytetu w Siegen.

Instytut Lingwistyki Stosowanej utrzymuje kontakty naukowe z zagranicznymi uczelniami w: Lancaster, Cardiff, Barcelonie, Hamburgu, Moguncji, Wiedniu, Saarbrücken, Giessen, Mannheim, Turynie, Nancy 2, a także z Państwowym Instytutem im. A. S. Puszkina w Moskwie.

Instytut Rusycystyki współpracuje z Uniwersytetem Moskiewskim im. M. Łomonosowa, Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie, Państwowym Instytutem im. A. S. Puszkina w Moskwie, z Uniwersytetem w Bratysławie. Do Instytutu zapraszani są wybitni uczeni z Rosji, pisarze, krytycy literaccy, ludzie kultury, polityki, biznesu, jak również czołówka krajowych slawistów. Od lat realizowane są krótko- i długoterminowe wyjazdy pracowników i studentów do Uniwersytetu Moskiewskiego i Instytutu im. A. S. Puszkina w Moskwie.

Katedra Białorutenistyki od początku istnienia prowadzi współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami na Białorusi – Instytutem Pedagogicznym im. M. Gorkiego w Mińsku, Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku oraz z Białoruską Akademią Nauk. Współpraca naukowa Katedry rozszerzona została również o zachodnie placówki – Białoruski Instytut Nauki i Sztuki w Nowym Jorku oraz Białoruską Bibliotekę im. Franciszka Skaryny w Londynie.

Katedra Ukrainistyki utrzymuje ścisłe kontakty naukowe z uczelniami ukraińskimi – Narodowym Uniwersytetem Kijowskim im. T. Szewczenki, Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. I. Franki, Podkarpackim Uniwersytetem im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Państwowym Uniwersytetem w Czerniowcach, Uniwersytetem w Doniecku, Uniwersytetem Charkowskim, Akademią Kijowsko–Mohylańską, z Instytutem Literatury UAN Ukrainy oraz Uniwersytetem w Ostrogu i Tarnopolu. Katedra współpracuje także z Ukraińskim Wolnym Uniwersytetem w Monachium oraz z ośrodkami slawistycznymi Niemiec, Kanady, USA, Anglii, Francji i Włoch.

Prowadzone były i są bilateralne projekty badawcze, m.in.: Kontrastywna analiza polskich i niemieckich tekstów specjalistycznych w ujęciu translatorycznym - bilateralny projekt badawczy prowadzony z profesorami z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Teksty specjalistyczne w integrującej się Europie. Analiza kontrastywna –projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Norbertem Friesem (Institut für Deutsche Sprache und Linguistik, Uniwersytet Humboldta w Berlinie), Analiza dyskursu (specjalistycznego) i jej integracja w dydaktyce translacji (specjalistycznej) – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Svendem F. Sagerem (Institut für Germanistik, Uniwersytet w Hamburgu); Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursów internetowych (e-learning – bilateralny projekt badawczy na lata 2008 – 2011 realizowany wspólnie z prof. Johanem Hallerem oraz dr Christophem Rösenerem (FR 4.6 - Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen, Universität des Saarlandes); Komunikacja specjalistyczna w przedsiębiorstwach globalnych – multilateralny projekt badawczy na lata 2009 – 2012 realizowany wspólnie z prof. Stephanem Habscheidem (Siegener Instytut für Sprachen im Beruf, Uniwersytet w Siegen) i dr Christophem Rösenerem (FR 4.6 - Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen, Universität des Saarlandes).

Od 2010 roku realizowany jest również w ramach grantu projekt stworzenia polsko-rosyjskiego korpusu równoległego. Prowadzony jest on we współpracy pracowników UW (Wydziału Polonistyki i Wydziału Lingwistyki Stosowanej) z Baszkirskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Ufie oraz Rosyjskim Korpusem Narodowym (www.ruscorpora.ru).

Projekty finansowane z UE