Władze
Wydział
Nauka

Dziekan, prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski

15.07.-18.07.2013 r.;
22.07.-18.08.2013 r.;
26.08.-03.09.2013 r.;
13.09.-20.09.
2013 r..

Prodziekan, prof. UW dr hab. Dorota Urbanek

08.07. – 31.07.2013 r.;

 

19.08. – 13.09.2013 r.

Prodziekan, dr Urszula Zaliwska-Okrutna

01.08. – 31.08.2013 r.;

 

16.09. – 20.09.2013 r.

Prodziekan, dr Katarzyna Bortnowska

15.07. – 16.08.2013 r.

Dziekan
Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski

poniedziałek              12.00
wtorek                         11.00 
piątek                          11.00

pok. 307
tel.: (022) 55-34-222, 55-34-223
fax: (022) 55-34-224

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Prof. UW dr hab. Dorota Urbanek

poniedziałek                 9.00 – 10.00
wtorek                          12.00 – 13.00 (z wyłączeniem godzin zebrań, posiedzeń Rady Wydziału itp.)
piątek                             9.30 – 10.30  

pok. 309
tel.: (022) 55-34-221

Prodziekan ds. Finansowych i Administracyjnych
Dr Urszula Zaliwska-Okrutna

poniedziałek              10.00 – 11.00
wtorek                         12.30 – 13.30 (oprócz pierwszych wtorków miesiąca)
piątek                            8.30 – 9.30 po wcześniejszym uzgodnieniu

pok. 310
tel.: (022) 55-34-220, 55-34-221
e-mail: u.z.zaliwska-okrutna@uw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
Dr Katarzyna Bortnowska

poniedziałek              9.30 – 11.00
wtorek                         12.00 – 13.30 (z wyłączeniem godzin zebrań, posiedzeń Rady Wydziału itp.)
środa                          12.00 – 13.30

pok. 311
tel.: (022) 55-34-292, 55-34-221
e-mail: kbortnowska@uw.edu.pl