Struktura
Wydział
Nauka

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
Dyrektor – prof. dr hab. Sambor Grucza
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych – prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
Zastępca Dyrektora ds. studenckich – dr Agnieszka Dickel
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55-34-201; -203; -208; -282
e-mail:
ikla@uw.edu.pl
www.ikla.uw.edu.pl

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Dyrektor – prof. dr hab. Anna Duszak
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i współpracy z zagranicą – dr Anna Jopek-Bosiacka
Zastępca Dyrektora ds. studenckich – dr Katarzyna Malesa
ul. Browarna 8/10, 00-311 Warszawa
tel. (+48 22) 826-13-91; 55-20-920; -921
e-mail: dyrekcja.ils@uw.edu.pl ils@uw.edu.pl
www.ils.uw.edu.pl

Instytut Rusycystyki
Dyrektor – dr hab. Magdalena Dąbrowska
Zastępca Dyrektora ds. finansowych– dr Dorota Muszyńska-Wolny
Zastępca Dyrektora ds. studenckich – dr Dorota Piekarska-Winkler
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55-34-228; -290
e-mail: ir@uw.edu.pl
www.ir.uw.edu.pl

Katedra Białorutenistyki
Kierownik – prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55-34-244
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl
www.kb.uw.edu.pl

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Kierownik – prof. UW dr hab. Jan Koźbiał
Zastępca kierownika ds. studenckich – dr Rostyslav Kramar
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55-34-229
e-mail: ksi@uw.edu.pl
www.ksi.uw.edu.pl

Katedra Ukrainistyki
Kierownik – dr hab. Irena Mytnik
Zastępca Kierownika – dr Paulina Olechowska
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel.: (+48 22) 55-34-252
e-mail: ku@uw.edu.pl
www.ukraina.uw.edu.pl