Faculty Council
Faculty
Studies

Faculty Board Meetings:

16.10.2012
20.11.2012
18.12.2012
15.01.2013
19.02.2013
19.03.2013
16.04.2013
21.05.2013
18.06.2013

Members of the Faculty Council:

Prof. dr hab. Tomasz CZARNECKI
Prof. dr hab. Anna DUSZAK
Prof. dr hab. Sambor GRUCZA
Prof. dr hab. Mikalaj KHAUSTOVICH
Prof. dr hab. Anna KUKUŁKA-WOJTASIK
Prof. dr hab. Jurij LUKSZYN 
Prof. dr hab. Ludmiła ŁUCEWICZ
Prof. dr hab. Wiaczesław NOWIKOW
Prof. dr hab. Walentyna SOBOL
Prof. dr hab. Stanisław SZADYKO
Prof. dr hab. Aleksander WIRPSZA
Prof. dr hab. Ewa WOLNICZ-PAWŁOWSKA
Prof. dr hab. Wanda ZMARZER
Dr hab. Nina BARSZCZEWSKA, prof. UW
Dr hab. Adam ELBANOWSKI, prof. UW
Dr hab. Krzysztof HEJWOWSKI, prof. UW
Dr hab. Elżbieta JAMROZIK, prof. UW
Dr hab. Jan KOŹBIAŁ, prof. UW 
Dr hab. Małgorzata SEMCZUK-JURSKA, prof. UW (również jako ZZ ZNP)
Dr hab. Mikołaj TIMOSZUK, prof. UW
Dr hab. Małgorzata TRYUK, prof. UW
Dr hab. Anna TYLUSIŃSKA-KOWALSKA, prof. UW
Dr hab. Dorota URBANEK, prof. UW
Dr hab. Gennadiy ZELDOVYCH, prof. UW
Dr hab. Ewa ŻEBROWSKA, prof. UWM (prof. wizytujący)
Dr hab. Lidia BARTOSZEWICZ 
Dr hab. Silvia BONACCHI
Dr hab. Magdalena DĄBROWSKA
Dr hab. Jerzy GRZYBOWSKI
Dr hab. Anna JĘDRZEJKIEWICZ
Dr hab. Iryna KONONENKO
Dr hab. Irena MYTNIK
Dr hab. Magdalena OLPIŃSKA - SZKIEŁKO
Dr hab. Ludmiła SZYPIELEWICZ
Dr hab. Bernadetta WÓJTOWICZ - HUBER
Dr hab. Monika ZIELIŃSKA
Dr Katarzyna BORTNOWSKA
Dr Joanna GETKA
Dr Mariusz GÓRNICZ
Dr Iwona JACEWICZ
Dr Magdalena KURATCZYK
Dr Marta MAŁACHOWICZ
Dr Adam MARCHWIŃSKI
Dr Dorota MUSZYŃSKA - WOLNY
Dr Paulina OLECHOWSKA
Dr Urszula TOPCZEWSKA
Dr Urszula ZALIWSKA-OKRUTNA
Mgr Jadwiga GRYCZYŃSKA - ŚWIERCZAK
Mgr Irena KOMENDACKA
Mgr inż. Bogna SZPAKOWSKA - TABAKA
Mgr Martyna KLEJNOWSKA
Mgr Wojciech FIGIEL
Anna LEWOC (przedst. stud. ILS)
Katarzyna PIEKARSKA (przedst. stud. ILS)
Mateusz SIEJKA (przedst. stud. IR)
Katarzyna KRASOŃ (przedst. stud. IKLA)
Anna BLOCH (przedst. stud. IKLA)
Rafał PODNAJMER (przedst. stud. KU)
Anna SIWIRSKA (przedst. stud. KB)
Aleksandra MIŃKOWSKA (przedst. stud. KSI)
Dr Zofia KOZŁOWSKA (NSZZ Solidarność)