Rada Wydziału
Wydział
Nauka

Terminy posiedzeń Rady Wydzialu:

16 października 2012 r.
20 listopada 2012 r.
18 grudnia 2012 r.
15 stycznia 2013 r.
19 lutego 2013 r.
19 marca 2013 r.
16 kwietnia 2013 r.
21 maja 2013 r.
18 czerwca 2013 r.

Skład osobowy Rady Wydziału:

Prof. dr hab. Tomasz CZARNECKI 
Prof. dr hab. Anna DUSZAK
Prof. dr hab. Sambor GRUCZA
Prof. dr hab. Mikalaj KHAUSTOVICH 
Prof. dr hab. Anna KUKUŁKA-WOJTASIK
Prof. dr hab. Jurij LUKSZYN
Prof. dr hab. Ludmiła ŁUCEWICZ
Prof. dr hab. Wiaczesław NOWIKOW
Prof. dr hab. Zygmunt SALONI
Prof. dr hab. Walentyna SOBOL
Prof. dr hab. Aleksander WIRPSZA
Prof. dr hab. Ewa WOLNICZ-PAWŁOWSKA
Prof. dr hab. Wanda ZMARZER
Dr hab. Nina BARSZCZEWSKA, prof. UW
Dr hab. Magdalena DĄBROWSKA, prof. UW
Dr hab. Adam ELBANOWSKI, prof. UW
Dr hab. Krzysztof HEJWOWSKI, prof. UW
Dr hab. Elżbieta JAMROZIK, prof. UW
Dr hab. Jan KOŹBIAŁ, prof. UW  
Dr hab. Małgorzata SEMCZUK-JURSKA, prof. UW (również jako ZZ ZNP)
Dr hab. Marian SKAB, prof. UW
Dr hab. Mikołaj TIMOSZUK, prof. UW
Dr hab. Małgorzata TRYUK, prof. UW
Dr hab. Anna TYLUSIŃSKA-KOWALSKA, prof. UW
Dr hab. Dorota URBANEK, prof. UW
Dr hab. Gennadiy ZELDOVYCH, prof. UW
Dr hab. Lidia BARTOSZEWICZ  
Dr hab. Silvia BONACCHI
Dr hab. Ewa GRUSZCZYŃSKA
Dr hab. Jerzy GRZYBOWSKI
Dr hab. Anna JĘDRZEJKIEWICZ
Dr hab. Iryna KONONENKO
Dr hab. Irena MYTNIK
Dr hab. Magdalena OLPIŃSKA - SZKIEŁKO
Dr hab. Ludmiła SZYPIELEWICZ
Dr hab. Urszula TOPCZEWSKA
Dr hab. Bernadetta WÓJTOWICZ - HUBER
Dr hab. Monika ZIELIŃSKA
Dr Katarzyna BORTNOWSKA
Dr Joanna GETKA
Dr Mariusz GÓRNICZ
Dr Iwona JACEWICZ
Dr Tomasz KONIK 
Dr Magdalena KURATCZYK
Dr Marta MAŁACHOWICZ
Dr Adam MARCHWIŃSKI
Dr Dorota MUSZYŃSKA - WOLNY
Dr Paulina OLECHOWSKA
Dr Eryk STACHURSKI
Dr Urszula ZALIWSKA-OKRUTNA
Mgr Jadwiga GRYCZYŃSKA - ŚWIERCZAK
Mgr Irena KOMENDACKA
Mgr inż. Bogna SZPAKOWSKA - TABAKA
Mgr Kamil DWORNIK
Mgr Ludmiła WITKOWSKA

KOMISJE WYDZIAŁOWE W KADENCJI 2012-2016:

Komisja ds. Rozwoju i Promocji Wydziału
1. Prof. UW dr hab. Jan Koźbiał - przewodniczący
2. Prof. UW dr hab. Gennadiy Zeldovych
3. Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
4. Dr Radosław Kaleta
5. Dr Magdalena Kuratczyk
6. Dr Vitaliy Perkun

Komisja ds. Awansów Profesorskich
1. Prof. dr hab. Mikalaj Khaustovich - przewodniczący
2. Prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik
3. Prof. dr hab. Walentyna Sobol
4. Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
5. Prof. dr hab. Wanda Zmarzer
6. Prof. UW dr hab. Jan Koźbiał

Komisja ds. Badań Naukowych
1. Prof. dr hab. Anna Duszak - przewodnicząca
2. Prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk
3. Prof. UW dr hab. Gennadiy Zeldovych
4. Dr hab. Silvia Bonacchi
5. Dr hab. Magdalena Dąbrowska
6. Dr hab. Jerzy Grzybowski
7. Dr hab. Iryna Kononenko

Komisja Oceniająca
1. Prof. dr hab. Anna Kukułka – Wojtasik - przewodnicząca
2. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
3. Prof. UW dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
4. Dr hab. Magdalena Dąbrowska
5. Dr Joanna Getka
6. Dr Agnieszka Leńko-Szymańska
Dr Lidia Stefanowska
7. Goście:
8. Prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska (Związki Zawodowe)
9. Dr Zofia Kozłowska (NSZZ Solidarność)

Komisja ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
1. Prof. UW dr hab. Małgorzata Tryuk - przewodnicząca
2. Prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska
3. Dr hab. Ludmiła Szypielewicz
4. Dr Teresa Chylak-Schroeder
5. Dr Agnieszka Dickel
6. Dr Katarzyna Malesa
7. Dr Dorota Piekarska-Winkler
8. Dr Paulina Olechowska
9. Anna Siwirska (przedstawiciel studentów IR)

Komisja Konkursowa
1. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska - przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Tomasz Czarnecki
3. Prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska
4. Dr hab. Lidia Bartoszewicz
5. Dr hab. Magdalena Dąbrowska
6. Dr hab. Irena Mytnik

Komisja ds. Budżetu i Finansów
1. Prof. dr hab. Sambor Grucza - przewodniczący
2. Prof. dr hab. Anna Duszak
3. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
4. Prof. UW dr hab. Jan Koźbiał
5. Dr hab. Irena Mytnik
6. Dr Anna Jopek-Bosiacka
7. Dr Dorota Muszyńska-Wolny

Komisja ds. Studiów Doktoranckich
1. Dr hab. Magdalena Dąbrowska - przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Sambor Grucza
3. Prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik
4. Prof. dr hab. Jurij Lukszyn
5. Prof. dr hab. Walentyna Sobol
6. Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
7. Prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik
8. Mgr Wojciech Figiel (przedstawiciel doktorantów)
9. Kierownik Studiów Doktoranckich  – prof. UW dr hab. Małgorzata Tryuk

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia od V 2009
1. Prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska - przewodnicząca
2. Doc. Dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
3. Dr Dorota Piekarska-Winkler
4. Dr Teresa Chylak-Schroeder
5. Dr Vitaliy Perkun
6. Mgr Wojciech Figiel (przedstawiciel doktorantów)
7. p. Mateusz Siejka (przedstawiciel studentów)