Profesury, doktoraty, habilitacje
Wydział
Nauka

Nadania tytułu profesora:

1. Pracownikom WLS:
Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz (12.05.2011)
Prof. dr hab. Stanisław Szadyko (26.02.2010)
Prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (26.02.2010)
Prof. dr hab. Mikalaj Khaustovich (25.09.2009)
Prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik (25.09.2009)
Prof. dr hab. Sambor Grucza (23.04.2009)

2. Pracownikom innych uczelni:
Prof. dr hab. Wanda Supa
Prof. dr hab. Zofia Czapiga

Nadania stopnia doktora habilitowanego:

SILVIA BONACCHI
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – językoznawstwo ogólne
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Höflichkeitsausdrücke und die anthropozentrische Linguistik.
data kolokwium habilitacyjnego: 6 grudnia 2011 r.

MONIKA ZIELIŃSKA
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – literaturoznawstwo rosyjskie
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku.
data kolokwium habilitacyjnego: 4 października 2011 r.

ARTUR BRACKI
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – językoznawstwo ogólne
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Surżyk – historia i teraźniejszość.
data kolokwium habilitacyjnego: 14 czerwca 2011 r.

IRENA MYTNIK
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – onomastyka
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Antroponimia Wołynia w XVI – XVIII wieku
data kolokwium habilitacyjnego: 25 stycznia 2011 r.

MAGDALENA DĄBROWSKA
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historia literatury, prądy literackie, historia rodzajów i gatunków literackich
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku.
data kolokwium habilitacyjnego
: 11 maja 2010 r.

BAZYLI NAZARUK
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – monografie pisarzy
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Twórczość poetycka Bohdana Ihora Antonycza
data kolokwium habilitacyjnego: 30 czerwca 2009 r.

MAGDALENA OLPIŃSKA-SZKIEŁKO
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – glottodydaktyka, przekładoznawstwo, teoria tłumaczenia, translatoryka
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych
data kolokwium habilitacyjnego: 23 czerwca 2009 r.

HANS - JÖRG SCHWENK
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa - językoznawstwo stosowane, morfologia, leksykologia
tytuł rozprawy habilitacyjnej: Präfigierung im Polnischen und ihre Entsprechung im Deutschen: Zu Theorie von und lexikographischem Umgang mit Aspekt und Aktionsart
data kolokwium habilitacyjnego: 8 lipca 2008 r.

Nadania stopnia doktora

JUSTYNA ZAJĄC
Temat rozprawy doktorskiej: Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Sambor Grucza
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12.06.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 12.06.2012 r.

EWA ŁEPKOWSKA
Temat rozprawy doktorskiej: Życie i myśl Dietricha Bonhoeffera w dyskursie opozycjonistów PRL.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksander Wirpsza
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12.06.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 12.06.2012 r.

ANNA DEMIANIUK
Temat rozprawy doktorskiej: Temat ojczyzny w białoruskim piśmiennictwie emigracyjnym po 1945 roku.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8.05.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 15.05.2012 r.

ORHAN WASILEWSKI
Temat rozprawy doktorskiej: Tezaurus terminów kulturologicznych w ujęciu holistycznym.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8.05.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 15.05.2012 r.

SIARHEI  PADSASONNY
Temat rozprawy doktorskiej: Motyw grzechu w powieściach F. M. Dostojewskiego.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 2.03.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 13.03.2012 r.

ANNA GŁOGOWSKA
Temat rozprawy doktorskiej: Narracja skazowa w powieści Tatiany Tołstoj „Kyś” i w jej przekładzie polskim Jerzego Czecha.
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Gennadiy Zeldovych
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 21.02.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 13.03.2012 r.

RADOSŁAW KALETA
Temat rozprawy doktorskiej: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa.
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Nina Barszczewska
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 24.01.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 14.02.2012 r.

MARTA ZAMBRZYCKA
Temat rozprawy doktorskiej: Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Walentyna Sobol
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10.01.2012 r.
data nadania stopnia doktora: 17.01.2012 r.

ARKADIUSZ WITECKI
temat rozprawy doktorskiej: Recepcja w Polsce najnowszej rosyjskiej literatury science fiction i fantasy (na przykładzie twórczości Siergieja Łukianienki i Kiryła Jeskowa).
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 29.11.2011 r.
data nadania stopnia doktora: 13.12.2011 r.

PIOTR NAGÓRKA
temat rozprawy doktorskiej: Tezaurus terminologii branżowej jako tekst edukacyjny.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25.10.2011 r.
data nadania stopnia doktora: 15.11.2011 r.

ELŻBIETA PERET
temat rozprawy doktorskiej: Leksykalne wykładniki kategorii określoności i nieokreśloności (na materiale współczesnej literatury rosyjskiej i polskiej).
opiekun naukowy: prof. dr hab. Wanda Zmarzer
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 24.05.2011 r.
data nadania stopnia doktora: 14.06.2011 r.

JOANNA PIOTROWSKA
temat rozprawy doktorskiej: Dzienniki L. N. Tołstoja (1847-1865) jako zapis refleksji nad życiem codziennym i duchowym.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7.06.2011 r.
data nadania stopnia doktora: 14.06.2011 r.

IWONA DRABIK
temat rozprawy doktorskiej: Teksty bajek ludowych jako przedmiot analizy lingwistycznej.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7.06.2011 r.
data nadania stopnia doktora: 14.06.2011 r.

MAŁGORZATA SZUK - BERNACIAK
temat rozprawy doktorskiej: Analiza instrukcji obsługi ze stanowiska lingwistyki tekstu specjalistycznego.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Sambor Grucza
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 7.06.2011 r.
data nadania stopnia doktora: 14.06.2011 r.

GRZEGORZ KOWALSKI
temat rozprawy doktorskiej: Pragma-rhetorical Strategies of Claim-making and Claim-challenging in Polish and English Scientific Discourse.
opiekun naukowy: prof. hab. Anna Duszak
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 22.02.2011 r.
data nadania stopnia doktora: 19.04.2011 r.

AGNIESZKA BIERNACKA
temat rozprawy doktorskiej: Funkcje tłumacza w rozprawie sądowej.
opiekun naukowy: prof. UW hab. Małgorzata Tryuk
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30.11.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 14.12.2010 r.

MARTYNA SZCZYGŁOWSKA
temat rozprawy doktorskiej: Błędy tłumaczeniowe. Krytyczne spojrzenie z punktu widzenia antropocentrycznej teorii języków ludzkich.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Sambor Grucza
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30.11.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 14.12.2010 r.

JÓZEFINA PIĄTKOWSKA
temat rozprawy doktorskiej: Poetyka sugestii w liryce Mariny Cwietajewej.
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Gennadiy Zeldovych
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 09.11.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 16.11.2010 r.

KAROLINA DĘBSKA
temat rozprawy doktorskiej: Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego.
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 26.10.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 16.11.2010 r.

PIOTR MICHAŁOWSKI
temat rozprawy doktorskiej: Struktura wiedzy zawodowej w ujęciu terminograficznym.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 05.10.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 12.10.2010 r.

MAREK ŁUKASIK
temat rozprawy doktorskiej: Teksty specjalistyczne a konstruowanie terminograficzne
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15.06.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 22.06.2010 r.

OLGA JAKUBIAK
temat rozprawy doktorskiej: Lingwistyczna atrybucja tekstów specjalistycznych w ujęciu konfrontatywnym.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 08.06.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 22.06.2010 r.

JANINA PIETRASZKIEWICZ
temat rozprawy doktorskiej: Powieść Andrieja Biełego „Petersburg”. Motywy antyczne i chrześcijańskie.
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Wiktor Skrunda
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25.05.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 22.06.2010 r.

JOANNA OSIEJEWICZ
temat rozprawy doktorskiej: Komponenty terminologiczne polskiego i niemieckiego języka ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z perspektywy translacji.
opiekun naukowy: prof. dr hab. Sambor Grucza
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18.05.2010 r.
data nadania stopnia doktora: 18.05.2010 r.

ELŻBIETA JENDRYCH
temat rozprawy doktorskiej: Minimum terminologiczne dla potrzeb glottodydaktyki języków specjalistycznych (na materiale angielskich tekstów biznesowych)
opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Szadyko
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16.03.2010 r.

HALINA WIŚNIEWSKA
temat rozprawy doktorskiej: Repetytorium terminologiczne jako narzędzie organizacji procesu glottodydaktycznego w nauczaniu języków specjalistycznych
opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Szadyko
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16.03.2010 r.

OLGA MASTELA
temat rozprawy doktorskiej: "Zimowa Opowieść" Wiliama Shakespear'a w polskich interpretacjach: studia krytycznoliterackie, przekłady oraz wystawienia teatralne
opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15.12.2009 r.

MARTA ŁUKASZEWICZ
temat rozprawy doktorskiej: Postać kapłana parafialnego w rosyjskiej beletrystyce lat 60 i 70 XIX wieku (praca pisana w jęz. rosyjskim)
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Ludmiła Łucewicz
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17.11.2009 r.

ANNA FORNALCZYK
temat rozprawy doktorskiej: Translating anthroponyms as exemplified by selected works of English children's literature in their Polish versions
opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 13.10.2009 r.

SYLWIA BINDAS-PIOTRKOWICZ
temat rozprawy doktorskiej: Poetyka rosyjskojęzycznej prozy Vladimira Nabokowa (1922-1940)
opiekun naukowy: prof. dr hab. antoni Semczuk
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23.06.2009 r.

JOANNA WASILUK
temat rozprawy doktorskiej: Homonimia i polisemia - w poszukiwaniu granicy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)
opiekun naukowy: prof. dr hab. Wanda Zmarzer
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19.05.2009 r.

TOMASZ BORKOWSKI
temat rozprawy doktorskiej: Polsko-angielski tezaurus terminologii prawnej a harmonizacja prawa. Zasady konstruowania
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 21.04.2009 r.

MONIKA PLUŻYCZKA
temat rozprawy doktorskiej: Psycholingwistyczne aspekty dydaktyki translacji tekstów specjalistycznych (na materiale rosyjskich tekstów prawnych)
opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Szadyko
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17.02.2009 r.

ALEKSANDRA WOŹNICKA
temat rozprawy doktorskiej: Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku terminologicznym (na materiale terminologii medycznej w języku polskim i rosyjskim)
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16.12.2008 r.

KATARZYNA BORTNOWSKA
temat rozprawy doktorskiej: Twórczość poetycka współczesnych modernistów białoruskich
opiekun naukowy: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18.11.2008 r.

NATALIA KRENSKA
temat rozprawy doktorskiej: Aspekty glottodydaktyczne rosyjskiego języka biznesu w Polsce
opiekun naukowy: prof. dr hab. Władysław Figarski
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18.11.2008 r.

ANNA KOWALCZYK-BOROWSKA
temat rozprawy doktorskiej: Zasady analizy konfrontatywnej tekstów specjalistycznych (na materiale angielskiego i polskiego języka informatyki)
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 21.10.2008 r.

MARTA MALACHOWICZ
temat rozprawy doktorskiej: Transfer wiedzy specjalistycznej w układzie interlingwalnej komunikacji zawodowej
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 8.07.2008 r.

AGNIESZKA ANDRYCHOWICZ
temat rozprawy doktorskiej: Parametryczna analiza tekstu specjalistycznego jako nośnika wiedzy zawodowej (na materiale terminologii giełdowej)
opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Szadyko
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20.05.2008 r.

PAWEŁ SZERSZEŃ
temat rozprawy doktorskiej: Glottodydaktyczne adaptacje niemieckojęzycznych tekstów internetowych
opiekun naukowy: prof. dr hab. Sambor Grucza
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15.04.2008 r.

KAROLINA STEFANIAK
temat rozprawy doktorskiej: Asymetria językowa i społeczna na przykładzie interakcji lekarz-pacjent
opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Duszak
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 11.03.2008 r.

JOANNA GETKA
temat rozprawy doktorskiej: Charakterystyka języka Nauk parafialnych ("Nauki parochialnyja") - zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII w.
opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19.02.2008 r.

MAGDALENA LIPIŃSKA-DERLIKOWSKA
temat rozprawy doktorskiej: A Glottodidactic Evaluation of the Callan Method, an Alternative Method of Teaching English as a Foreign Language
opiekun naukowy: prof. dr hab. Maria Dakowska
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 22.01.2008 r.

ELŻBIETA BANASIUK
temat rozprawy doktorskiej: Koleje losu Niny Berberowej a jej autobiografia "Podkreślenia moje"
opiekun naukowy: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18.12.2007 r.

KATARZYNA HRYNIUK
temat rozprawy doktorskiej: Vocabulary Acquistion from Professional Discourse - The Case of Business Texts
opiekun naukowy: prof. dr hab. Maria Dakowska
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20.11.2007 r.

MARIUSZ GÓRNICZ
temat rozprawy doktorskiej: Elementy anglojęzyczne w polskich i rosyjskich tekstach medycznych
opiekun naukowy: prof. dr hab. Jurij Lukszyn
data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23.10.2007 r.