Pracownicy
Wydział
Nauka

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
http://www.ikla.uw.edu.pl/pl/ikla/pracownicy.php

Instytut Lingwistyki Stosowanej
http://www.ils.uw.edu.pl/pracownicy.html

Instytut Rusycystyki
http://www.ir.uw.edu.pl/pl/?src=/prac/prac.html

Katedra Białorutenistyki
http://www.kb.uw.edu.pl/kadra.htm

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
http://www.ksi.uw.edu.pl/katedra/pracownicy.html

Katedra Ukrainistyki
http://www.ukraina.uw.edu.pl/pracownicy.html