Studia podyplomowe
Wydział
Nauka

Oferta dydaktyczna Wydziału Lingwistyki Stosowanej obejmuje także studia podyplomowe:

  • Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy [Instytut Lingwistki Stosowanej]: link
  • Podyplomowy Intensywny Kurs Tłumaczenia Konferencyjnego [Instytut Lingwistki Stosowanej]: link
  • Podyplomowe Studia Białorutenistyczne (w zakresie specjalizacji tłumaczeniowej, biznesowej i prawno-politycznej)  [Katedra Białorutenistyki]
  • Podyplomowe Studia Ukrainoznawcze [Katedra Ukrainistyki]
  • Podyplomowe Studia „Rosja współczesna – państwo, społeczeństwo, kultura i turystyka” [Instytut Rusycystyki].
  • Podyplomowe Studia. Specjalizacja Nauczycielska – Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych link