Studia I i II stopnia
Wydział
Nauka

Katedra Ukrainistyki jest najstarszą i pierwszą w Europie (poza Ukrainą) placówką uniwersytecką, która od 1953 r. kształci studentów i prowadzi badania naukowe w dziedzinie ukrainistyki, studiów porównawczych oraz polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego. Wyniki badań publikowane są w serii studiów naukowych Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze.
Studia dają wykształcenie ukrainistyczne oraz ogólnohumanistyczne. Obejmują praktyczną naukę języka ukraińskiego, zajęcia z historii Ukrainy, literatury ukraińskiej, gramatyki, teorii i praktyki przekładu, zagadnień dotyczących problemów kultury i polityki Ukrainy, a także przedmioty ogólnofilologiczne. Program studiów przewiduje ponadto zajęcia z filozofii, psychologii, nauk politycznych oraz naukę wybranego języka obcego nowożytnego. Zgodnie z programem studenci III roku mogą wyjechać na jednosemestralne studia na Uniwersytecie Kijowskim, Uniwersytecie Lwowskim lub Uniwersytecie Podkarpackim, co zapewnia unikalną możliwość udoskonalenia znajomości języka ukraińskiego i poznania realiów współczesnej Ukrainy.
  
Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia