Studia I i II stopnia
Wydział
Nauka

Celem studiów w Katedrze Studiów Interkulturowych jest przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej o regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Austria, Białoruś, Litwa, Niemcy, Rosja, Ukraina) przy jednoczesnym jej uszczegółowieniu w zakresie historii, literatury, sztuki, zagadnień religijnych, etnicznych i politycznych poszczególnych krajów, a w tym obszarów tworzących kulturowe pogranicza. Studia rozwijają znajomość języków obcych: języków regionu (dwóch spośród oferowanych w programie studiów: j. białoruski, j. litewski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński) oraz jednego prowadzanego przez Szkołę Języków Obcych (innego niż wybrany na studiach w Katedrze). Studenci zdobywają ogólną wiedzę o specyfice regionu oraz pogłębioną znajomość krajów regionu w zakresie problematyki interkulturowej, rozwijają umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację interkulturową i interpersonalną (sztuka autoprezentacji, negocjacji, podejmowania decyzji, itp.), a także wiedzę o formach i sposobach finansowania działań w dziedzinie animacji kultury i umiejętności samodzielnego przeprowadzenia projektu animacyjnego.

Stacjonarne I stopnia:
http://www.ksi.uw.edu.pl/studia/program_dz_I_st.html
Stacjonarne II stopnia:
http://www.ksi.uw.edu.pl/studia/program_dz_II_st.html
Niestacjonarne wieczorowe I stopnia:
http://www.ksi.uw.edu.pl/studia/program_w_I_st.html
Niestacjonarne wieczorowe II stopnia:
http://www.ksi.uw.edu.pl/studia/program_w_II_st.html
Niestacjonarne zaoczne I stopnia:
http://www.ksi.uw.edu.pl/studia/program_z_I_st.html
Niestacjonarne zaoczne II stopnia, 3-letnie, ostatni nabór 2008/2009 - są to stadia wygasające:
http://www.ksi.uw.edu.pl/studia/IIst-01-08.pdf
Niestacjonarne zaoczne II stopnia 2-letnie:
http://www.ksi.uw.edu.pl/studia/program_z_II_st.html