Studia I i II stopnia
Wydział
Nauka

Instytut Rusycystyki kształci filologów w zakresie specjalności: filologia rosyjska. Możliwe specjalizacje to: językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka i glottodydaktyka. Na studiach stacjonarnych istnieje możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka rosyjskiego w szkole. Absolwenci IR uzyskują znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1. Dzięki temu mogą podjąć pracę w ośrodkach masowego przekazu, w szkole w redakcjach, wydawnictwach, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury rosyjskiej.

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia (licencjackie)

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia (magisterskie)