Studia I i II stopnia
Wydział
Nauka

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej. Poza kompetencjami praktycznymi w dwóch spośród pięciu oferowanych języków (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego) studenci nabywają wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i teorii komunikacji oraz wiedzę na temat struktury i kultury języka polskiego oraz studiowanych języków obcych.. Na wyższych latach studiów, w ramach programu kształcenia tłumaczy, wprowadza się dwie specjalizacje: tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne. Studenci mają ponadto możliwość korzystania z lektoratów w celu opanowania trzeciego języka obcego. Absolwenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej są bardzo cenieni na rynku pracy, w Polsce i za granicą.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, lingwistyka stosowana

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, lingwistyka stosowana

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, lingwistyka międzykulturowa

Studia stacjonarne, pięcioletnie magisterskie
Nazwa studiów: Filologia, lingwistyka stosowana