Studia I i II stopnia
Wydział
Nauka

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej przygotowuje wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów w zakresie językoznawstwa, teorii tłumaczenia, komunikacji międzykulturowej i lingwistycznego wspomagania zawodowej działalności człowieka. Jako pierwsza w kraju jednostka, katedra podjęła aktualne zadanie kształcenia specjalistów w zakresie interlingwalnej i interkulturowej komunikacji fachowej.  Studenci studiów dziennych kształcą się w zakresie dwóch języków obcych (wybranych spośród trzech następujących: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego). Studenci niestacjonarnych studiów kształcą się w zakresie jednego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Drugi język obcy prowadzony jest w formie lektoratu (do wyboru języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, szwedzki).

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, języki specjalistyczne

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, języki specjalistyczne

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Nazwa studiów: Filologia, języki specjalistyczne

Studia stacjonarne, pięcioletnie magisterskie
Nazwa studiów: Filologia, języki specjalistyczne

Studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe)
Nazwa studiów: Filologia, języki specjalistyczne

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne)
Nazwa studiów: Filologia, języki specjalistyczne

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej prowadzi opiekę naukową nad Kolegiami Języków Obcych w Łomży, Ostrołęce i Białymstoku. Instytut objął również  patronatem edukacyjnym warszawskie liceum (LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego) z klasami o profilu lingwistycznym.