Studia I i II stopnia
Wydział
Nauka

Wydział Lingwistyki Stosowanej kształci w swych jednostkach wysokiej klasy tłumaczy, specjalistów w dziedzinie językoznawstwa, nauczania języków obcych, translatoryki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, leksykografii, jak również interlingwalnej komunikacji specjalistycznej. Obok praktycznej nauki języków obcych studentom prezentowane są informacje z zakresu językoznawstwa ogólnego, teorii komunikacji, historii i kultury danego obszaru językowego, glottodydaktyki, translatoryki, logiki i z innych dziedzin, z których wiedza jest nieodłącznym elementem przyszłej pracy z językami obcymi. 

W jednostkach naukowo-dydaktycznych Wydziału prowadzone są studia stacjonarne i studia niestacjonarne na następujących kierunkach:

  • filologia, specjalność tłumaczenie specjalistyczne (w zakresie trzech języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego);
  • filologia, specjalność lingwistyka stosowana (w zakresie pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego);
  • filologia, specjalność filologia rosyjska (również uprawnienia pedagogiczne);
  • filologia, specjalność filologia białoruska (także uprawnienia pedagogiczne);
  • filologia, specjalność filologia ukraińska (także uprawnienia pedagogiczne);
  • kulturoznawstwo, specjalność: kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej.

Kierunki studiów i specjalności są dostosowane do obowiązujących standardów i do systemu kształcenia w Unii Europejskiej, a także do potrzeb społeczno-gospodarczych naszego kraju. Ze względu na specyfikę studiów wszystkie zajęcia dydaktyczne o profilu specjalistycznym w dominującej większości prowadzone są w tych językach obcych, które są przedmiotem studiów w danej jednostce i grupie językowej.

Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Rusycystyki

Katedra Białorutenistyki

Katedrza Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Katedra Ukrainistyki

Do oferty dydaktycznej Wydziału wchodzą również wszelkiego rodzaju stypendia i wyjazdy zagraniczne, które odbywają się przede wszystkim na podstawie podpisanych umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi. Są to wyjazdy do Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Stanów Zjednoczonych, na Białoruś, Ukrainę itd. 

Osoby niepełnosprawne studiują na ogólnych zasadach, z tym, że zadbano o szereg udogodnień dla nich (m.in. pomoc i pierwszeństwo w dostępie do stanowisk komputerowych, podjazd do głównego wejścia, automatyczne drzwi, winda z zestawem głośno mówiącym, brajlowski system oznakowania pomieszczeń). W niektórych jednostkach zostali powołani Rzecznicy ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów wynikających w tym zakresie.