Komunikaty
Wydział
Nauka

Ważne dokumenty:

Prawo o Szkolnictwie Wyższym: pobierz plik .pdf
Statut UW  link
Regulamin studiów na UW link
Regulamin studiów doktoranckich na UW link
Regulamin studiów podyplomowych na UW link
Regulamin WLS pobierz plik .pdf 
Zasady Studiowania na WLS  pobierz plik .pdf 
Załączniki do Zasad Studiowania:
- Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej link
- Instytut Lingwistyki Stosowanej link
- Instytut Rusycystyki link
- Katedra Białorutenistyki link
- Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej link
- Katedra Ukrainistyki link
- Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie link
Załącznik 1 i 1a ITS link
Koncepcja kształcenia pobierz plik .pdf
Misja i strategia pobierz plik .pdf
System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia pobierz plik .pdf