Komunikaty
Wydział
Nauka

I. W dniu 26 września 2013 r. w sali 306 gmachu Wydzialu przy ul. Szturmowej 4 odbędzie się obrona doktorska mgr. Jana Łompiesia – pt. ,,,Raport roczny przedsiębiorstwa w układzie komunikacji profesjonalnej (na materiałach polskiej i brytyjskiej sprawozdawczości spółek giełdowych)."

II. W dniu 8 października 2013 r. w sali 306 gmachu Wydzialu przy ul. Szturmowej 4 odbędzie się obrona doktorska mgr Anny Kizińskiej – pt. „Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych na przykładzie polskiego i brytyjskiego prawa spadkowego”.