Komunikaty
Wydział
Nauka

Kolokwia habilitacyjne:

Kolokwium habilitacyjne Pana dr. Pawła Bąka, odbędzie się 25 czerwca o godz. 11.00 w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 4, sala nr. 306.

Tytuł rozprawy habilitacyjnej „Eufemismen des WirtschaftsdeutschenausSicht der anthropozentrischenLinguistik”.