Studia III stopnia (doktoranckie)
Wydział
Nauka

Niezmiernie ważnym elementem programu działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału są studia doktoranckie. Stanowią one najwyższy poziom kształcenia akademickiego, przygotowujący młodą kadrę naukową. Działają one w zgodzie z obowiązującym uniwersyteckim Statutem Studiów Doktoranckich. Młodzi naukowcy biorą czynny udział w działalności dydaktycznej, jak również naukowej: publikują artykuły w wydziałowych (i nie tylko) czasopismach naukowych, aktywnie działają w kołach naukowych, odbywają staże zagraniczne, uczestniczą w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Studia doktoranckie – Wydział Lingwistyki Stosowanej

www.doktorat.wls.uw.edu.pl