Administracja
Wydział
Nauka

Kierownik Administracyjny

Urszula Taras
tel.: (+48 22) 55-34-249

Dziekanat

mgr Jadwiga Gryczyńska-Świerczak – Kierownik Dziekanatu
mgr Karolina Jędrzejczak
Małgorzata Cenajek
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, piątek - od 10.00 do 13.00
środa - dzień bez interesanta
czwartek - od 12.00 do 15.00

tel.: (022) 55-34-221, 55-34-222, 55-34-223
fax: (022) 55-34-224
e-mail: wls@uw.edu.pl

Sekcja Finansowa

Alicja Wąsik – Pełnomocnik Kwestora
Agnieszka Golec
mgr Agnieszka Przetakiewicz

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, piątek - od 10.00 do 13.00
środa - dzień bez interesanta
czwartek - od 12.00 do 15.00
tel.: (+ 48 22) 55-34-294 i 232
fax: (+ 48 22) 55-34-213
e-mail: azwasik@uw.edu.pl