Archive for November, 2019

trzydzieści

oto

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
uprzejmie informuje,             iż w dniu 10 grudnia  2019 r. o godz. 1400
w sali 306 gmachu Wydziału przy ul. Szturmowej 4 w Warszawie odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Doroty Czerskiej-Andrzejewskiej
na temat:“MALL a samokształcenie produktywnych kompetencji leksykalnych studentów polskich uczelni.”
Promotor: dr hab. Przemysław Gębal, prof. ucz. – Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:
dr hab. Jarosław Krajka, prof. ucz.  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Paweł Topol, prof. ucz.(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Szturmowej 4.